עורך דין גישור משפחתי: המפתח לפתרון סכסוכים

0

 

עורך דין גישור משפחתי הוא מקצוען משפטי שמתמחה בגישור משפחתי, תהליך בו צדדים מתקרבים לפתרון סכסוכים בדרך של ייעוץ והסדרת הסכסוכים באמצעות מגע ישיר ושותפות. גישור משפחתי הוא כלי יעיל לפתרון סכסוכים באופן ייחודי, שמתקן את היחסים בין צדדים ומגביר את ההבנה המשותפת.

מונח הגישור משפחתי מתייחס לתהליך שבו גורמים צדדים שמתקרבים יחד תוך כדי שותפות פעילה של עורך דין גישור משפחתי. במהלך הגישור משפחתי, העורך דין גישור משפחתי משמש כחותם של התהליך, מוביל ומפעיל את הדיונים, ומסייע לצדדים למצוא פתרונות יעילים ומקובלים.

עורך דין גישור משפחתי מיועד להיות ייחודי וחכם, כדי להוביל את הצדדים להבנה משותפת ולהשיג סיום לסכסוך באמצעות הסכמה חופשית. הוא מתמקד בשיפוט רגשי ומחדש את התקשורת בין הצדדים. העורך דין גישור משפחתי ניסיוני בעבודתו ויודע לקרוא בין השורות כדי לזהות את הצרכים האמיתיים של הצדדים.

העורך דין גישור משפחתי מקשיב בקשב רב לכל צד, מבין את נפשם ומביא כלים מתקדמים לפתרון הסכסוכים. כשותף פעיל, הוא יכול להביא להסכמה ולפתרונות יעילים באופן שמסיבה כזו לא יכול לעשות כלי משפט בלבד.

הגישור משפחתי מצליח לפתור סכסוכים בצורה יעילה מאוד כאשר יש בידי צדדים רצון ומוכנות לקרוב זה לזה ולהתקדם לפתרונות יעילים יחד. במקרים אלו, העורך דין גישור משפחתי הוא המפתח לפתרון הסכסוכים, מסייע ביצירת סביבה ניטרלית ובמציאת פתרונות יצירתיים.

בניגוד להליך משפטי פומבי, הגישור משפחתי נעשה בסודיות והתוצאה ניתפסת כפחות פומבית. זאת משום שמדובר בתהליך פרטי, בו כל צד מתחייב לשמור על דיוקן ולא לחשוף את ההסכמה והפרטים שנדונו בפני ציבור.

עורך דין גישור משפחתי הוא גורם יעיל לפתרון סכסוכים. התוצאה של גישור משפחתי נובעת מתהליך הדיונים בין הצדדים ולא מהכרעת שופט. זהו יתרון במקרים שבהם הצדדים רוצים לשמור על שלטון עצמם ולהימנע מחלטות שופט.

בסיכום, עורך דין גישור משפחתי הוא המפתח לפתרון סכסוכים בדרך אפקטיבית ויעילה. הוא משמש כגורם מסייע ומוביל את הצדדים להבנה משותפת ולהגעת לסיום סכסוכים בדרך שיתופת פעולה ויעילות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *